Kies nu voor leerlingenvervoer.nu

  • Klantvriendelijk
  • Efficient
  • Effectief
  • E-overheid
  • Selfservice
  • Outsourcing
  • Conform uw beleid
  • Ideaal aan de WMO-keukentafel

 

 

 

Start hier de demo

Start de demo van leerlingenvervoer.nu

Uniek

De wizard Leerlingenvervoer.nu gebruikt geavanceerde kennistechnologie. Daarmee kan het tijdens de aanvraag direct de (voorlopige) beslissing vaststellen.

Zo zet u een nieuwe  grote stap naar de e-overheid. Dat levert betere en snellere resultaten tegen minder kosten en met tevreden klanten.

Leerlingenvervoer.nu is het enige product dat u compleet ontzorgt.

Nu onderdeel van Decos-JOIN

Sinds oktober 2017 is Leerlingenvervoer.nu in beheer bij Decos in het JOIN team dat digitaal samenwerken ondersteunt.

Alle regelhulpen van voorheen Impactive zijn bij JOIN ondergebracht.

 

Join logo

 

Nut & noodzaak

Aanvragen leerlingenvervoer zijn complex en arbeidsintensief. Ook is er ieder jaar een grote piek met aanvragen. Daarom hebben we Leerlingenvervoer.nu gemaakt. We laten het rekenwerk over aan de computer en de beslisser hoeft alleen nog de bijzondere situaties te beoordelen. Als u durft, kunt u 85% van de aanvragen geheel automatisch afhandelen. Zo optimaliseren we uw aanvraagproces verregaand. Daarmee zijn uw burgers sneller en beter geholpen en bespaart u veel tijd.

Besparingen van minimaal 30% op de uitvoeringskosten zijn te verwachten. Bovendien selecteert Leerlingenvervoer.nu strenger maar eerlijker welk vervoer  geschikt is voor het kind. Onze ervaring is dat veel kinderen onterecht in het dure taxivervoer zitten.

Partner: Forseti

Decos werkt voor Leerlingenvervoer.nu intensief samen met Forseti. Forseti is een onafhankelijke adviesorganisatie die de publieke sector al 12 jaar begeleidt, adviseert en ondersteunt bij de beleidsvorming, uitvoering, aanbesteding en het contractbeheer van het doelgroepenvervoer en inmiddels is uitgegroeid tot HET kenniscentrum op het gebied van leerlingenvervoer. Naast de primaire inzet van het systeem Leerlingenvervoer.nu ondersteunen wij gemeenten ook bij het volledig uit handen nemen van de uitvoerende taken binnen het leerlingenvervoer. Binnen dit traject is Leerlingenvervoer.nu een onmisbare schakel.

 Logo Forseti

Nieuwste ontwikkelingen

Leerlingenvervoer.nu volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Een paar voorbeelden:

Persoonsgebonden budget

Een aantal gemeenten verzorgt niet meer het aangepast vervoer maar werkt met een persoonsgebonden budget waarmee ouders zelf naar eigen keuze vervoer kunnen inkopen. Dat maakt het voor ouders flexibeler en de gemeente hoeft geen dure en tijdrovende aanbestedingen te organiseren. Veelal organiseert een stichting,  vereniging of een vervoerder collectief voor alle ouders het vervoer, zodat de kosten beperkt blijven.

In Leerlingenvervoer.nu faciliteren we deze optie volledig. Ook adviseren we u graag hoe u deze nieuwe methode praktisch en juridisch implementeert.

Keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek

 

Nu de WMO en de participatiewet een kerntaak van gemeenten is, komt leerlingenvervoer ook vaak aan de keukentafel aan de orde. Voor de praktische afhandeling van een aanvraag is Leerlingenvervoer.nu uitermate geschikt. Met een laptop voert u samen met de ouders de aanvraag in, met direct resultaat. Zo levert u directe dienstverlening op maat.